Miesięczne archiwum: październik 2018

Po co zawierzenie Bogu przez Maryję?

W pierwszą sobotę 3 listopada dokonamy zawierzenia w naszej parafii podczas mszy świętej o godz. 18.00. Każdy z nas będzie mógł zawierzyć Bogu przez Maryję swoje życie, rodzinę, pracę, sąsiadów, czyli wszystko, co stanowi nasze życie w całym porządku społecznym i duchowym. Przyjmiemy również relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, którego nazywano „szaleńcem Niepokalanej”.

 

6 października na Jasnej Górze zawierzyliśmy parafię Bogu przez Niepokalane Serce Maryi. Dlaczego? Żeby znaleźć właściwą odpowiedzieć, trzeba najpierw zadać sobie pytanie: Co jest celem ludzkiego życia? Dlaczego istniejemy? Co jest celem istnienia państwa? Mówił o tym papież Leon XIII: „Bez Niego (Boga) nie istnielibyśmy. Zawdzięczamy Mu wszystko, a On nam nie zawdzięcza niczego. Stworzenie ma absolutny obowiązek kochać swojego Stwórcę i okazywać mu posłuszeństw”. I owo posłuszeństwo musi się dokonać w każdej sferze naszego życia. Cały porządek społeczny musi być podporządkowany Stwórcy, Zbawicielowi, Ojcu. A społeczne panowanie Chrystusa nie dotyczy tylko życia duchowego, sfery religijnej. I znowu wyjaśnia to papież Leon XIII: „Abyśmy byli królestwem Boga Jego panowanie w naszym życiu nie może mieć żadnych granic. Dlatego może się to dokonać tylko przy współpracy państwa i Kościoła, bo oba te podmioty istnieją z woli Boga i mają konkretne zadania, które wykraczają poza horyzont doczesności. Wszelka władza, – zarówno społeczna jak i duchowa – pochodzi od Boga. Jeśli człowiek od tym zapomina, pojawia się chaos i nieporządek zaprowadzony przez Lucyfera, który zwyciężony przez pychę, chlubił się: „Nie będę służył”.

Nagroda dla Laudate Dominum

Sejmik Województwa Łódzkiego wyróżnił nagrodą w dziedzinie kultury zespół muzyczny „Laudate Dominum”. Wręczenie nagrody będzie miało miejsce
16 października br. podczas specjalnej gali w Łódzkim Domu Kultury.
Cieszymy się i gratulujemy całemu zespołowi. W imieniu zespołu nagrodę odebrała Emilka.