Kapłani pracujący w parafii

Księża rektorzy i proboszczowie:

12. Ks. Jacek Ambroszczyk                     – 30.08.2014

11. Ks. Marian Fałek                                    – 31.08.2011 – 30.08.2014;

10. Ks. Kazimierz Ciosek                           – 9.02.1989 – 26.08.2011;

9. Ks. Henryk Tomaszewski                      – 25.02.1982 – 9.02.1989;

8. Ks. Antoni Szareyko                                 – 11.11.1958 – 24.02.1982;

7. Ks. Antoni Ostrowski                                – 20.06.1951 – 11.11.1958;

6. Ks. Józef Sulwiński                                    – 1.09.1947 – 20.06.1951;

5. Ks. Zygmunt Zych                                       – 11.06.1937 – 13.06.1947;

4. Ks. Kazimierz Rusin                                    – 1.04.1934 – 11.06.1937;

3. Ks. Jan Grodkiewicz                                  – 14.10.1926 – 1.04.1934;

2. Ks. Józef Gruszewski (rektor kaplicy) – od 12.09.1921;

1. Ks. Bronisław Butkiewicz (rektor kaplicy) – od 1915;