Miesięczne archiwum: listopad 2023

Remont kościoła

Prace na dachu kościoła w tym roku już zakończone. Naprawione zostały dachy nad zakrystią, prezbiterium i kaplicą św. Antoniego oraz dach od strony głównego wejścia po lewej stronie przy podjeździe dla wózków. Naprawiona została wieża i przemalowana. Dalsza część prac będzie kontynuowana w przyszłym roku.