Opis kościoła

Modernistyczny budynek zelowskiego kościoła usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Sienkiewicza. Prosta geometryczna bryła obejmuje jednonawowy korpus przykryty płaskim stropem, poprzedzony wieżą dzwonniczą i zamknięty wydłużonym prezbiterium, przylegającymi do niego po bokach zakrystią i kaplicą. Przed wejściem do świątyni po lewej stronie usytuowana jest figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po prawej pomnik bł. Jana Pawła II i krzyż misyjny. Nocą kształty fasady podkreśla iluminacja.

Wejście główne prowadzi przez niewielką kruchtę. Umieszczone na ścianie tablice upamiętniają pierwszego proboszcza i obchody jubileuszu parafii. Wyposażenie dopełniają dwie figury. Dalej, przeszklone drzwi otwierają się na wnętrze świątyni. Nad nimi góruje drewniany balkon chóru muzycznego ze wspomnianymi już organami z 1983 roku. Dwa rzędy drewnianych ławek wytyczają drogę do wyniesione­go kilkoma stopniami prezbiterium. Przy ścianie głównej stoi zdobiony złoceniami drewniany ołtarz z przedwojennym przedstawieniem Matki Bożej Częstochowskiej pędzla artysty Zygmunta Grajnerta, zasuwanym wizerunkiem św. Stanisława Biskupa Męczennika w polu centralnym. Obrazy te i usytuowane poniżej bogato zdo­bione tabernakulum (z aniołami adorującymi Najświętszy Sakrament i krzyżem) flankują figury św. Piotra i św. Pawła. Nad całością góruje krzyż. Pośrodku podwyższenia stoi stół ołtarzowy. Wystrój prezbiterium dopełniają duże malowidła ścienne przedstawiające Wniebowzięcie Matki Bożej, po lewej i Jej Ukoronowanie, po prawej. Do prezbiterium otwiera się kaplica z ołtarzem dedykowanym św. Antoniemu, ufundowanym staraniem ks. Antoniego Szareyki, oraz malowidłem ściennym przedstawiającym Chrzest Jezusa w Jordanie.

Przy łączeniu się ścian wnęki prezbiterium i nawy zawieszone są obrazy: Miłosierdzia Bożego po lewej oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pod którym stoi figura Matki Bożej Fatimskiej po prawej. W nawie, po lewej stronie ściany tęczowej usytuowany jest ołtarz boczny dedykowany Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z obrazem tytularnym w części centralnej i obrazami bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Matki Bożej Częstochowskiej po bokach. Po prawej stronie ołtarza stoi drewniana chrzcielnica. Na ścianie bocznej wisi obraz bł. Jana Pawła II. Dalej podwieszona jest przyścienna drewniana ambona z malowidłami ewangelistów na czterech planszach kosza, zwieńczona drewnianym baldachimem. Po przeciwnej stronie ołtarza bocznego znajduje się ujęte drewnianą obudową wejście do wspomnianej kaplicy od strony nawy głównej. Dalej, przy prawej ścianie świątyni znaj­duje się tryptyk wykonany w drzewie przez Marcina Bieleckiego.

Ściany nawy pokryte są malowidłami inspirowanymi tematami Pisma Świętego i motywami z historii Polski i Kościoła. Po lewej stronie (od prezbiterium) są to kolejno: św. Wojciech, a po prawej (od prezbiterium) polichromia Ośmiu Błogosławieństw. Malowidło nad wejściem do prezbiterium przedstawia symbol Maryjny i zastępy aniołów. Tematykę religijną i patriotyczną kontynuują witraże wypełniające okna przy prezbiterium. Barwna kompozycja po lewej stronie kościoła przedstawia bł. Ojca Świętego Jana Pawła II w polu centralnym, Matkę Bożą Fatimską powyżej oraz watykańską bazyliką na placu św. Piotra poniżej. Witraż przeciwległy ukazuje sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w polu i centralnym, Matkę Bożą Częstochowską u góry i Jasną Górę poniżej. Szklane mozaiki w oknach obok chóru prezentują Matkę Bożą. Ostatnią ziemską drogę Pana Jezusa obrazują stacje Drogi Krzyżowej zawieszone na ścianach bocznych. Przekaz teologiczny dopełniają obrazy: „Ostatnia Wieczerza” na balustradzie chóru oraz „Matka Boska adorowana przez aniołów i ubogich” z początku XX wieku i „Ukrzyżowanie” z 1922 roku pod chórem.

Uposażenie świątyni stanowią również chorągwie parafialne oraz dwa feretrony procesyjne: jeden poświęcony Matce Bożej Częstochowskiej i św. Andrzejowi Boboli, a drugi Matce Bożej Ostrobramskiej Matce Miłosierdzia i św. Józefowi. Niewątpliwym elementem dekora­cyjnym kościoła jest sześć potężnych metalowych żyrandoli.

Formy duszpasterskie: Rycerstwo Niepokalanej, Żywy Różaniec (siedem kół), Koło Przyjaciół Radia Maryja, Stowarzyszenie Dobrej Śmierci, Schola Dziecięca i Młodzieżowa „Laudate Dominium”, Chór Parafialny, Asysta, Ministranci.