Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

Triduum Paschalne – porządek liturgii

Triduum Paschalne porządek liturgii

  • Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek o godz. 1800 mszą wieczorną wspominającą Wieczerzę Pańską;
  • liturgia Wielkiego Piątku jest adoracją tajemnicy Krzyża. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i jeden posiłek do syta). O godz. 1500 w kościele nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1800 rozpoczniemy wieczorną liturgię Męki Pańskiej.
  • Wielka Sobota to dzień kontemplowania tajemnicy paschalnej męki-śmierci-zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w której zbiega się cała historia naszego zbawienia. W tym dniu zapraszamy wszystkich na obrzęd poświecenia pokarmów do kościoła od 900 do 1200 i od 1300 do 1500.
  • Uroczystą Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 1900. Gromadzimy się najpierw przed kościołem, aby po poświęceniu ognia i Paschału w uroczystej procesji wejść do naszej świątyni. Przynieśmy ze sobą świece chrzcielne lub paschaliki, ale pamiętajmy o zabezpieczeniu ich, żeby nie zalać ławek, posadzki i samych siebie.
  • Niedzielę Zmartwychwstania rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz. 600. Gromadzimy się o godz. 545 aby przygotować porządek procesji. Proszę wszystkie grupy parafialne, a zwłaszcza Asystę Parafialną i ministrantów o pomoc w przygotowaniu procesji.