Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Pielgrzymka Ziemi Łaskiej – zapisy!

  1. Piesza pielgrzymka Ziemi Łaskiej

 Ze względu na wytyczne sanitarne w pielgrzymce może wziąć 100 osób. Proporcjonalnie do ilości pielgrzymów w minionych latach zostały ustalone limity pielgrzymów
z poszczególnych miejscowości: Łask – 40 osób, Buczek – 10 osób, Zelów – 30 osób, Szczerców – 20 osób. W ustalone limity nie wliczamy osób wchodzących w skład obsługi pielgrzymki (służby: medyczna, porządkowa, ruchu,  grupa muzyczna). Można pielgrzymować na zasadach sztafety, tzn. wymieniać się z kimś w czasie trwania pielgrzymki – bardzo prosimy, by dobrać sobie osoby z którymi będziemy się wymieniać w poszczególne dni i zgłosić to przy zapisie – jeśli wybierzemy taką opcję.

Nie ma noclegów na trasie pielgrzymki, każdego dnia wracamy do domu i następnego dnia rozpoczynamy pielgrzymowanie od miejsca, w którym zakończyliśmy poprzedniego dnia (wyjątek ostatni dzień – pielgrzymi wyruszą z Ostrowów nad Okszą). Dojazdy proponujemy zorganizować we własnym zakresie. Noclegi możliwe są tylko w Częstochowie kształtują się od 25 zł do 90 zł za noc (Siostry Zmartwychwstanki, Al. NMP; Siostry Franciszkański, ul. Wyszyńskiego, Hale, Dom Pielgrzyma – w pierwszej kolejności na noclegi mogą zapisać się osoby, które pieszo idą na Jasną Górę). Zachęcamy również, by noclegów w Częstochowie szukać również we własnym zakresie.

Koszt udziału w pielgrzymce 70 zł. (dla służb – 50 zł; dodatkowa osoba, która zapisuje się w ramach sztafety – 20 zł)

Koszt powrotu autokarem z Częstochowy w dniu 26 sierpnia – 40 zł

W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby od 18 do 65 roku życia.