Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Triduum Paschalne – porządek liturgii

Triduum Paschalne porządek liturgii

  • Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek o godz. 1800 mszą wieczorną wspominającą Wieczerzę Pańską;
  • liturgia Wielkiego Piątku jest adoracją tajemnicy Krzyża. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i jeden posiłek do syta). O godz. 1500 w kościele nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1800 rozpoczniemy wieczorną liturgię Męki Pańskiej.
  • Wielka Sobota to dzień kontemplowania tajemnicy paschalnej męki-śmierci-zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w której zbiega się cała historia naszego zbawienia. W tym dniu zapraszamy wszystkich na obrzęd poświecenia pokarmów do kościoła od 900 do 1200 i od 1300 do 1500.
  • Uroczystą Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 1900. Gromadzimy się najpierw przed kościołem, aby po poświęceniu ognia i Paschału w uroczystej procesji wejść do naszej świątyni. Przynieśmy ze sobą świece chrzcielne lub paschaliki, ale pamiętajmy o zabezpieczeniu ich, żeby nie zalać ławek, posadzki i samych siebie.
  • Niedzielę Zmartwychwstania rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz. 600. Gromadzimy się o godz. 545 aby przygotować porządek procesji. Proszę wszystkie grupy parafialne, a zwłaszcza Asystę Parafialną i ministrantów o pomoc w przygotowaniu procesji.

Relikwie św. Maksymiliana

W I sobotę listopada podczas wieczornej mszy św. ks. Ryszard Stanek, dziekan i kustosz sanktuarium św. Maksymiliana w Pabianicach poświęcił relikwiarz z relikwiami św. Maksymiliana. Relikwie patrona rodzin pozostaną już w naszej parafii. Podczas liturgii zawierzyliśmy nas samych i nasze rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

Po co zawierzenie Bogu przez Maryję?

W pierwszą sobotę 3 listopada dokonamy zawierzenia w naszej parafii podczas mszy świętej o godz. 18.00. Każdy z nas będzie mógł zawierzyć Bogu przez Maryję swoje życie, rodzinę, pracę, sąsiadów, czyli wszystko, co stanowi nasze życie w całym porządku społecznym i duchowym. Przyjmiemy również relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, którego nazywano „szaleńcem Niepokalanej”.

 

6 października na Jasnej Górze zawierzyliśmy parafię Bogu przez Niepokalane Serce Maryi. Dlaczego? Żeby znaleźć właściwą odpowiedzieć, trzeba najpierw zadać sobie pytanie: Co jest celem ludzkiego życia? Dlaczego istniejemy? Co jest celem istnienia państwa? Mówił o tym papież Leon XIII: „Bez Niego (Boga) nie istnielibyśmy. Zawdzięczamy Mu wszystko, a On nam nie zawdzięcza niczego. Stworzenie ma absolutny obowiązek kochać swojego Stwórcę i okazywać mu posłuszeństw”. I owo posłuszeństwo musi się dokonać w każdej sferze naszego życia. Cały porządek społeczny musi być podporządkowany Stwórcy, Zbawicielowi, Ojcu. A społeczne panowanie Chrystusa nie dotyczy tylko życia duchowego, sfery religijnej. I znowu wyjaśnia to papież Leon XIII: „Abyśmy byli królestwem Boga Jego panowanie w naszym życiu nie może mieć żadnych granic. Dlatego może się to dokonać tylko przy współpracy państwa i Kościoła, bo oba te podmioty istnieją z woli Boga i mają konkretne zadania, które wykraczają poza horyzont doczesności. Wszelka władza, – zarówno społeczna jak i duchowa – pochodzi od Boga. Jeśli człowiek od tym zapomina, pojawia się chaos i nieporządek zaprowadzony przez Lucyfera, który zwyciężony przez pychę, chlubił się: „Nie będę służył”.

Nagroda dla Laudate Dominum

Sejmik Województwa Łódzkiego wyróżnił nagrodą w dziedzinie kultury zespół muzyczny „Laudate Dominum”. Wręczenie nagrody będzie miało miejsce
16 października br. podczas specjalnej gali w Łódzkim Domu Kultury.
Cieszymy się i gratulujemy całemu zespołowi. W imieniu zespołu nagrodę odebrała Emilka.