Miesięczne archiwum: marzec 2024

Liturgia Świętego Truduum

Wielki Czwartek

o godzinie 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek

o godzinie 15.00 – modlitwy do Miłosierdzia Bożego
o godzinie 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota

święcenie pokarmów od godziny 9.00 do 15.00
o godzinie 15.00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
o godzinie 20.00 – Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego i procesja rezurekcyjna